CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On-line Optimization of the Combustion Process

Bo Egardt (Institutionen för reglerteknik) ; S. Eurenius ; Anders Åberg
Proceedings of a Swedish Conference on Power Systems, Västerås, Sweden (1982)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 16170

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för reglerteknik (1971-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur