CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Stochastic Convergence Analysis of Model Reference Adaptive Controllers

Bo Egardt (Institutionen för reglerteknik)
Proceedings of the 19th IEEE Conference on Decision and Control, Albuquerque, NM (1980)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 16169

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för reglerteknik (1971-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur