CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Global Stability Analysis of Adaptive Control Systems with Disturbances

Bo Egardt (Institutionen för reglerteknik)
Proceedings of the 1980 Joint Automatic Control Conference, San Fransisco, CA (1980)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 16168

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för reglerteknik (1971-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur