CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Self-Tuning and Model Reference Adaptive Systems: Interrelation

Bo Egardt (Institutionen för reglerteknik)
Systems & Control Encyclopedia, editor M. G. Singh p. 4184-4187. (1987)
[Kapitel]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 16167

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för reglerteknik (1971-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur