CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Convergence analysis of ladder algorithms for AR and ARMA models

S. Ölcer ; Bo Egardt (Institutionen för reglerteknik) ; Martin Morf
Automatica Vol. 22 (1986), 3, p. 345-354.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: ASPDenna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 16166

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för reglerteknik (1971-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur