CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ett optimerande, adaptivt reglersystem (An optimizing, adaptive control system)

Bo Egardt (Institutionen för reglerteknik)
Automation p. 15-16. (1984)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: adaptiveDenna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 16165

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för reglerteknik (1971-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur