CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

High-resolution spectral analysis using multiple interval adaptive prediction

Bo Egardt (Institutionen för reglerteknik) ; Thomas Kailath ; V.U. Reddy
Circuits, Systems, and Signal Processing Vol. 2 (1983), 4, p. 421-443.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: ASPDenna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 16164

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för reglerteknik (1971-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur