CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Plasmonic nanosensors: Inverse sensitivity

Mikael Käll (Institutionen för teknisk fysik, Bionanofotonik)
Nature Materials (1476-1122). Vol. 11 (2012), 7, p. 570-571.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: elisaDenna post skapades 2012-08-15. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 161638

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Bionanofotonik (2007-2015)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur