CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Least-squares type algorithm for adaptive implementation of Pisarenko's harmonic retrieval method

V.U. Reddy ; Bo Egardt (Institutionen för reglerteknik) ; Thomas Kailath
IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing Vol. 30 (1982), 3, p. 399-405.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: ASPDenna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 16163

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för reglerteknik (1971-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur