CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Stable adaptive control of non-minimum phase systems

Bo Egardt (Institutionen för reglerteknik) ; Claude Samson
Systems and Control Letters Vol. 2 (1982), 3, p. 137-144.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: adaptiveDenna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 16162

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för reglerteknik (1971-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur