CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Design and convergence analysis of stochastic model reference adaptive controllers

Luc Dugard ; Bo Egardt (Institutionen för reglerteknik) ; I.D. Landau
International Journal of Control Vol. 35 (1982), 5, p. 755-773.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: adaptiveDenna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 16161

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för reglerteknik (1971-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur