CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optimized lattice-form adaptive line enhancer for a sinusoidal signal in broad-band noise

V.U. Reddy ; Bo Egardt (Institutionen för reglerteknik) ; Thomas Kailath
IEEE Transactions on Circuits and Systems Vol. 28 (1981), 6, p. 542-550.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: ASPDenna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 16160

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för reglerteknik (1971-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur