CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Unification of some discrete time adaptive control schemes

Bo Egardt (Institutionen för reglerteknik)
IEEE Transactions on Automatic Control Vol. 25 (1980), 4, p. 693-697.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: adaptiveDenna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 16159

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för reglerteknik (1971-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur