CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Experimental Study of Endwall Heat Transfer in a Linear Cascade

Lei Wang ; Bengt Sundén ; Valery Chernoray (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Hans Abrahamsson
Eurotherm 2012, 6th European Thermal Science Conference p. 7. (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-08-14. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 161553

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Maskinteknik
Rymd- och flygteknik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur