CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Root-loci for positive real transfer matrices

Bo Egardt (Institutionen för reglerteknik) ; Per Molander
International Journal of Control Vol. 28 (1978), 2, p. 253-259.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 16155

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för reglerteknik (1971-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur