CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Image compression via multiresolution feature-based vector quantization of Hermite-Binomial transform coefficients using Kohonen neural network

I.R. de Argandona ; Irene Y.H. Gu (Institutionen för tillämpad elektronik, Signalbehandling) ; R.A. Carrasco
Proc. IEE 5th International conf. Image Processing and Its Applications, UK p. 549-553. (1995)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: .Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 16154

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad elektronik, Signalbehandling (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur