CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Maximum Likelihood Parameter and Rank Estimation in Reduced-Rank Linear Regression

P. Stoica ; Mats Viberg (Institutionen för tillämpad elektronik, Signalbehandling)
IEEE Signal Processing Magazine Vol. 44 (1996), p. 3069-3078.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 16153

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad elektronik, Signalbehandling (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur