CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

In situ DRIFT study of hydrogen and CO adsorption on Pt/SiO2 model sensors

Elin Becker (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi) ; Magnus Skoglundh (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi) ; Mike Andersson ; Anita Lloyd Spetz
2007 IEEE Sensors (1930-0395). Vol. 1-3 (2007), p. 1028-1031.
[Konferensbidrag, refereegranskat]

The sensing mechanism towards carbon monoxide of Metal Insulator Silicon Carbide (MISiC) Field Effect devices used as sensors, has been studied by in situ FTIR spectroscopy in diffuse reflectance mode (DRIFT). The infrared studies were performed using a model sensor, where adsorption of CO in presence of oxygen and hydrogen has been studied. The results show that the CO adsorption on Pt varies with varying oxygen concentration, CO concentration, hydrogen exposure and temperature. When correlating the DRIFT spectroscopy with sensor signal measurements, the CO response or MISiC field effect devices appears to be connected to the CO coverage of the sensor surface.

Nyckelord: ¨Carbon monoxide, Oxidation, Platinum, SensorDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-08-14. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 161529

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Kompetenscentrum katalys (KCK)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Transport
Hållbar utveckling
Fysik
Kemisk fysik
Spektroskopi

Chalmers infrastruktur