CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mer fakta i forskningspolitiken tack

Staffan Jacobsson (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Åsa Lindholm Dahlstrand ; Jacob Merle ; Eugenia Perez Vico (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys)
Ny Teknik, 6.4. 2012 (2012)
[Artikel, övrig]

Nyckelord: nyttiggörande, forskningspolitikDenna post skapades 2012-08-14.
CPL Pubid: 161526

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur