CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Simple Test of Presumed PDF Approach to Modeling Premixed Turbulent Flames

Andrei Lipatnikov (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning) ; Chen Huang (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning)
34th International Symposium on Combustion, Warsawe University of Technology, Warsaw, Poland, 29 Jule - 3 August 2012. Abstracts of Work-in-Progress Poster Presentations. The Combustion Institute, Pittsburgh, 2012. File W4P082.pdf on Flash Disk. (2012)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-08-14.
CPL Pubid: 161515

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning (2007-2017)

Ämnesområden

Energi
Transport
Hållbar utveckling
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur