CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Extended Object Tracking using a Radar Resolution Model

Lars Hammarstrand (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Fredrik Sandblom (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Lennart Svensson (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Joakim Sörstedt
IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems (0018-9251). Vol. 48 (2012), 3, p. 2371 - 2386 .
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

The work presented here concerns the problem of vehicle tracking when multiple radar reflection centers could be resolved on each vehicle. For this extended target tracking problem we propose a radar sensor model, capable of describing such measurements, incorporating sensor resolution. Furthermore, we introduce approximations to handle the inherently complex data association problem. The evaluation in terms of describing measured data and resulting tracking performance shows that the model effectively exploits the information in multiple vehicle detections.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-08-13. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 161486

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Transport
Signalbehandling

Chalmers infrastruktur