CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Adaptive Radar Sensor Model for Tracking Structured Extended Objects

Lars Hammarstrand (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Malin Lundgren (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Lennart Svensson (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling)
IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems (0018-9251). Vol. 48 (2012), 3, p. 1975 - 1995.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

We propose a tracking framework jointly estimating the position of a single extended object and the set of radar reflectors that it contains. The reflectors are assumed to lie on a line structure, but the number of reflectors and their positions on the line are unknown. Additionally, we incorporate an accurate radar sensor model considering the resolution capabilities of the sensor. The evaluation of the framework on radar measurements shows promising results.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-08-13. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 161483

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Transport
Signalbehandling

Chalmers infrastruktur