CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Passband and High Frequency robustness for PID Control

Bengt Lennartson (Institutionen för reglerteknik) ; Birgitta Kristiansson (Institutionen för reglerteknik)
Proc. 36th IEEE Conference on Decision and Control, San Diego, USA p. 2666-71. (1997)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2010-01-18.
CPL Pubid: 16148

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för reglerteknik (1971-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur