CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optimal PID Controllers for unstable and resonant plants

Birgitta Kristiansson (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation) ; Bengt Lennartson (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation)
Proceedings of 37th IEEE Conference on Decision and Control, Tampa, USA (1998)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 16146

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation (1900-2004)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur