CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optimal PID Controllers including Rolloff and Smith Predictor Structure

Birgitta Kristiansson (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation) ; Bengt Lennartson (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation)
Proceedings of 14th World Congress of IFAC, Vol F., Beijing, China (1999)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 16145

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation (1900-2004)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur