CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Enhanced Personal Digital Assistant - The future of mobile information retrieval

Maxime Flament (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Niklas Johansson ; Martin Lantz ; Jonas Lindblom ; Thomas Meincke ; Ola Wintzell
PCC Summer School 1999 (1999)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2013-06-18.
CPL Pubid: 16139

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur