CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dissipative and conservative nonlinearity in carbon nanotube and graphene mechanical resonators

Joel Moser ; A. Eichler ; Benjamin Lassagne ; J. Chaste ; Yury A. Tarakanov (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens teori) ; Jari M. Kinaret (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens teori) ; Ignacio Wilson-Rae ; Adrian Bachtold
Fluctuating Nonlinear Oscillators p. 341-361. (2012)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-08-10. Senast ändrad 2014-10-09.
CPL Pubid: 161377

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens teori (1900-2015)

Ämnesområden

Nanovetenskap och nanoteknik
Mesoskopisk fysik
Elektronik
Nanoteknik

Chalmers infrastruktur