CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Processing and mechanical properties of thermoplastic composites based on cellulose fibers and ethylene-acrylic acid copolymer

Ruth Arino (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Antal Boldizar (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer)
Polymer Engineering and Science (0032-3888). Vol. 52 (2012), 9, p. 1951-1957.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-08-09. Senast ändrad 2012-09-20.
CPL Pubid: 161303

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Produktion
Hållbar utveckling
Textil-, gummi- och polymermaterial

Chalmers infrastruktur