CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Parallelizable incomplete factorization perconditioning methods,

Ivar Gustafsson (Institutionen för matematik) ; Gunhild Lindskog (Institutionen för matematik)
Incomplete Decompositions (ILU) - Algotithms, Theory and Applications, Notes on Numerical Fluid Machanics, Vieweg Vol. 41 (1993), p. 47-56.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2012-08-09. Senast ändrad 2012-08-09.
CPL Pubid: 161283

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Numerisk analys

Chalmers infrastruktur