CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On a class of preconditioned iterative methods on parallel computers.

Owe Axelsson ; Graham Carey ; Gunhild Lindskog (Institutionen för informationsbehandling)
International Journal for Numerical Methods i Engerneering Vol. 27 (1989), p. 637-654.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2012-08-08.
CPL Pubid: 161281

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för informationsbehandling (1987-1993)

Ämnesområden

Numerisk analys

Chalmers infrastruktur