CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On parallel solution of linear elasticity problems. Part II: Methods and some computer experiments.

Ivar Gustafsson (Institutionen för matematik) ; Gunhild Lindskog (Institutionen för matematik)
Numerical Linear Algebra with Applications Vol. 9 (2002), p. 205-221.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2012-08-08.
CPL Pubid: 161280

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (2002-2004)

Ämnesområden

Numerisk analys

Chalmers infrastruktur