CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

AC-1: a clock-powered microprocessor

W. Athas ; N. Tzartzanis ; L. Svensson ; Lena Peterson (Institutionen för signaler och system, Kretskonstruktion) ; H. Li ; P. Wang ; W.-C. Liu
Proc of 1997 International Symposium on Low Power Electronics and Design p. 328-333. (1997)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 16128

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kretskonstruktion (1900-2005)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur