CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A low-power microprocessor based on resonant energy

W. Athas ; N. Tzartzanis ; L.J. Svensson ; Lena Peterson (Institutionen för signaler och system, Kretskonstruktion)
IEEE Journal of Solid-State Circuits Vol. 32 (1997), 11, p. 1693-1701.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 16127

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kretskonstruktion (1900-2005)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur