CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On parallel solution of linear elasticity problems. Part I: Theory.

Ivar Gustafsson (Institutionen för matematik) ; Gunhild Lindskog (Institutionen för matematik)
Numerical Linear Algebra with Applications Vol. 5 (1998), 2, p. 123-139.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2012-08-08.
CPL Pubid: 161264

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Numerisk analys

Chalmers infrastruktur