CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Parallel algorithms for orthotropic elliptic problems.

Ivar Gustafsson (Institutionen för matematik) ; Gunhild Lindskog (Institutionen för matematik)
Numerical Linear Algebra with Applications Vol. 3 (1996), 3, p. 185-203.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2012-08-08.
CPL Pubid: 161263

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Numerisk analys

Chalmers infrastruktur