CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Scheduling for Production Systems with Limited Buffers

Torbjörn Liljenvall (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation)
Proc of the IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics (1999)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 16124

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation (1900-2004)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur