CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A preconditioning technique based on element matrix factorisation.

Ivar Gustafsson (Institutionen för informationsbehandling) ; Gunhild Lindskog (Institutionen för informationsbehandling)
Computational methods in applied mechanics and engineering Vol. 55 (1986), p. 201-220.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2012-08-07.
CPL Pubid: 161225

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för informationsbehandling (1900-1987)

Ämnesområden

Numerisk analys

Chalmers infrastruktur