CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The continued fraction methods for the solution of systems of linear equations.

Gunhild Lindskog (Institutionen för informationsbehandling)
BIT Vol. 22 (1982), p. 519-527.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2012-08-07.
CPL Pubid: 161224

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för informationsbehandling (1900-1987)

Ämnesområden

Numerisk analys

Chalmers infrastruktur