CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Detection of Shallowly Buried Objects Using Impulse Radar

Håkan Brunzell (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling)
IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing Vol. 37 (1999), 2, p. 875-886.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 16121

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur