CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Application of the Geometrical Theory of Diffraction to closed cracks

Gert Persson (Institutionen för mekanik och hållfasthetslära, Mekanik)
Journal of Nondestructive Evaluation Vol. 10 (1991), 3, p. 21-41.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2012-08-07.
CPL Pubid: 161204

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mekanik och hållfasthetslära, Mekanik (1972-2003)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur