CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Comparison of Experimental and Model Based POD

Anders Rosell (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Avancerad oförstörande provning) ; Gert Persson (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Avancerad oförstörande provning)
18th World Conference on Nondestructive Testing, 16-20 April 2012, Durban, South Africa (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2012-08-07.
CPL Pubid: 161202

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Avancerad oförstörande provning (2005-2017)

Ämnesområden

Maskinteknik

Chalmers infrastruktur