CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dual-Antenna Impulse Radar for Improved Detection of Buried Land Mines

Håkan Brunzell (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; A. Ericsson
Proceedings of the SPIE: The International Symposium on Optical Science, Engineering and Instrumentation, San Diego, CA, USA Vol. 3392 (1998), p. 725-734.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 16120

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur