CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Molecular gas in the galaxy M 83 1. The molecular gas distribution

A.A. Lundgren ; Tommy Wiklind (Onsala Rymdobservatorium) ; H. Olofsson ; Gustaf Rydbeck (Onsala Rymdobservatorium)
Astronomy & Astrophysics Vol. 413 (2004), p. 505-523.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 1612

 

Institutioner (Chalmers)

Onsala Rymdobservatorium (1900-2004)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur