CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Synthetic Non-Parametric POD for Large Defects

Gert Persson (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Avancerad oförstörande provning) ; Håkan Wirdelius (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Avancerad oförstörande provning) ; Peter Hammersberg (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Avancerad oförstörande provning)
18th World Conference on Nondestructive Testing, 16-20 April 2012, Durban, South Africa (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2012-08-07. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 161196

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Avancerad oförstörande provning (2005-2017)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur