CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Multiple Test Procedures for Radar-Based Detection of Buried Landmines

Håkan Brunzell (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; A.M. Zoubir
Conference Record of the 33rd Asilomar Conference on Signals, Systems and Computers, Pacific Grove, CA, USA Vol. 2 (1999), p. 831-834.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 16118

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur