CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Combatting Packet Losses by Model Based Spectrum Prediction

Jonas Lindblom (Institutionen för signaler och system, Informationsteori) ; Per Hedelin (Institutionen för signaler och system, Informationsteori)
Proc. of the PCC Workshop p. 29-34. (1999)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-01-23.
CPL Pubid: 16117

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Informationsteori (2005-2014)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur