CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Some aspects of neural nets and related model structures for nonlinear system identification

Jonas Sjöberg (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation) ; Lester S.H. Ngia (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling)
Nonlinear Modeling: Advanced Black-Box Techniques, editor Johan A. K. Suykens, Joos P. L. Vandewalle (1998)
[Kapitel]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 16116

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation (1900-2004)
Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur