CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Petri net models in batch control

Michael Tittus (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation) ; Knut Åkesson (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation)
Mathematical and Computer Modelling of Dynamical Systems Vol. 5 (1999), 2,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 16114

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation (1900-2004)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur