CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ageing of polymeric surfaces exhibiting flow marks - Effects on surface characteristics

Giovanna Iannuzzi (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Alexandra Nafari ; Antal Boldizar (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Mikael Rigdahl (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer)
Journal of Applied Polymer Science (0021-8995). Vol. 126 (2012), 3, p. 1136-1145.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: polymers, processing, defects, surface characteristicsDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-08-06. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 161132

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Produktion
Hållbar utveckling
Textil-, gummi- och polymermaterial

Chalmers infrastruktur