CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Deadlock avoidance in batch processes

Michael Tittus (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation) ; Knut Åkesson (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation)
Proc of the IFAC World Congress, Beijing (1999)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 16113

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation (1900-2004)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur